Zenerovy diody

Zenerovy diody

Používají se jako moderní přepěťový prvek pro jemnou ochranu. Jsou to v podstatě polovodičové lavinové diody.

Ve formě Zenerových diod jsou běžně užívané v elektronických omezovačích a stabilizátorech napětí.

Pro přepěťové ochrany se užívají Zenerovy diody s hodnotami Zenerova, tj. ochranného, napětí od cca 3 V do 200 V.

Pro ochranu vůči rychlým přepěťovým impulzům byly vyvinuty speciální křemíkové lavinové diody.

Tyto diody vykazují vysokou proudovou zatížitelnost v závěrné oblasti a velmi krátkou reakční dobu.

Diody se dodávají pod názvem supresorové diody.

obrazek

Obr. 1: Příklad diody pro montáž v rozvodné skříni

Supresorové diody jsou obvykle pouzdřeny jako pár diod zapojených antisériově proti sobě.

obrazek

Obr 2: Zapojení diody

Jedná se tedy o součástku bipolární se symetrickou A-V charakteristikou, velmi podobnou charakteristice varistoru.

Rozsah ochranných napětí činí u supresorových diod obvykle 6 ÷ 440 V.

Supresorové diody vykazují značnou vlastní kapacitu (až 15 nF) a ta ztěžuje jejich použití jako ochranného prvku ve vysokofrekvenčních systémech.

Velká kapacita diody způsobuje velký útlum užitečného vysokofrekvenčního signálu.

Hlavní výhodou supresorových diod je jejich velmi krátká reakční doba.

  • Supresorové diody jsou tedy předurčeny k ochraně zařízení i vůči velmi rychlým (krátkým) přepěťovým impulzům.

  • Jedná se především o ochranu dvouvodičových sdělovacích, datových a jiných vedení a komunikačních rozhraní řídicích systémů.

  • Instalují se těsně před chráněné zařízení, k ochraně proti:

    • podélnému přepětí,

    • příčnému přepětí.

 

Zdroje

Obrázky

  • Obr. 1: http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=25433
  • Obr. 2: Archiv autora