Podle propojení OS s atmosférou

Podle propojení OS s atmosférou

Trvalé propojení s atmosférou

Otopná soustava je otevřená. V soustavě je použita tzv. otevřená expanzní nádoba. Je umístěna v nejvyšším bodě soustavy.

obrazek

Obr. 1: Otevřená soustava

OT - otopné těleso, K - kotel UT, Č - čerpadlo, OT - otopné těleso, EN - otevřená expanzní nádoba

Výhody:

 • snadná dostupnost,

 • dobrá regulovatelnost ve zdroji i v místě spotřeby,

 • nižší povrchové teploty teplosměnných ploch otopných těles.

Nevýhody:

 • voda obsahuje kyslík, a tudíž možnost koroze kovových částí soustavy,

 • možnost zamrznutí,

 • při požadavku na pružnou soustavu nutno vložit čerpadlo.

Bez trvalého propojení s atmosférou

Otopná soustava je uzavřená. V soustavě je použita tzv. uzavřená (tlaková) expanzní nádoba. Je umístěna obvykle na vratném potrubí před kotlem, nebo je již součástí kotle.

obrazek

Obr. 2: Uzavřená soustava

K - kotel UT, Č - čerpadlo, OT - otopné těleso, EN - tlaková expanzní nádoba

Výhody:

 • pružná soustava.

Nevýhody:

 • menší možnost koroze kovových částí soustavy,

 • podmínkou je čerpadlo, a tudíž závislost funkce soustavy na přívodu elektrické energie. 

Zdroje
 • TAJBR, Stanislav. Vytápění: pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. 2. upravené vyd. Praha: Sobotáles, 2003, 434 s. ISBN 80-859-2096-4.

Prezentace:

Obrázky:

 • Obr. 1; 2: TAJBR, Stanislav. Vytápění: pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. 2.  upravené vyd. Praha: Sobotáles, 2003, 434 s. ISBN 80-859-2096-4.
Kontrolní otázka

Vyjmenuj výhody a nevýhody otevřené otopné soustavy.

Vyjmenuj výhody a nevýhody uzavřené otopné soustavy.

Vhodné i  pro žáky ZŠ

Jaká soustava je u vás ve škole?