Zdroje tepla

Zdroje tepla 

Základním prvkem zdroje tepla u soustav teplovodního vytápění je kotel ústředního vytápění nebo výměník.

Kotel ústředního vytápění

Kotel slouží k ohřátí vody na pracovní teplotu 90 °C nebo 75 °C . Tato ohřátá voda je rozváděna do jednotlivých místností a její teplo předáno přes otopná tělesa do jednotlivých vytápěných místností.

obrazek

Obr. 1: Kotel

K ohřátí vody v  kotli je nutná energie a tu získáváme většinou spalováním různého paliva:

 • zemním plynem,

 • propanem,

 • topným olejem,

 • uhlím,

 • koksem,

 • polenovým dřevem nebo briketami,

 • dřevěné peletky,

 • biomasou,

 • bioplynem,

 • elektřinou.

Výměník

Dalším zdrojem tepla v teplovodní soustavě může být výměník. Zařízení, ve kterém dochází ke sdílení tepla mezi dvěma teplonosnými látkami, zpravidla (voda-voda). V některých případech je vázaný na soustavu dálkové vytápění vytápění.

obrazek

Obr. 2: Výměník

Zde získáváme energii pro ohřev vody pomocí:

Mezi další prvky, které mohou být součástí zdroje tepla (jsou umístěny v kotelně nebo jsou již součástí kotle), patří :

obrazek

Obr. 3: Další části

K - kotel UT, VK - vypouštěcí a napouštěcí kohout, PV - pojistný ventil, T - tlakoměr, TE - teploměr, EN - expanzní tlaková nádoba, Č - čerpadlo, 1 - směšovač, 2 - rozdělovač, 3 - sběrač, 4 - odlučovač vzduchu a odvzdušňovací ventil.

Zdroje
 • TAJBR, Stanislav. Vytápění: pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. 2. upravené vyd. Praha: Sobotáles, 2003, 434 s. ISBN 80-859-2096-4.

Obrázky:

Kontrolní otázka

Jaké jsou základní prvky pro zdroje tepla pro teplovodní vytápění?

Vhodné i pro žáky ZŠ:

Z jakých paliv získáváme energii k ohřátí vody v kotli?