Zhotovení klempířských výrobků a prvků

Zhotovení klempířských výrobků a prvků

Anotace oblasti

Než bude možné sestavit jednotlivé ucelené soubory střešních odvodňovacích systémů, musí být vyrobeny drobné prvky, které ucelené celky tvoří. Prvky je možné vyrobit ručně, pomocí šablon – ty jsou v tzv. rozvinutém tvaru pláště prvku. Často se opakující prvky mohou být vyráběny také ve velkých sériích průmyslově a pracovník je pak skládá do jednotlivých celků.

Mimo to se téměř vždy vyskytne na stavbě nutnost atypických prvků, které pak musí být vyrobeny i v „polních“ podmínkách. Vždy je však potřeba zručnost a um pracovníka, který má v daném oboru vzdělání – tedy klempíře.

Jednotlivé nejčastější prvky odvodňovacího systému střechy jsou:

  • žlabové čelo,
  • žlab,
  • koleno,
  • vodní klapka,
  • kotlík,
  • odbočka svodu.

 

Zdroje

 

Obrázek

Obr. 1: Prvky systému odvodnění