Elektrická energie

Elektrická energie

Energie je schopnost konat práci.

Energii nelze vyrobit. Elektrickou energii můžeme získat přeměnou z jiné energie. Např. z mechanické energie (generátory).

 

Příklady získávání elektrické energie:

 

obrazek

Obr. 1: Získávání elektrické energie

 

Přeměna elektrické energie na jiný druh energie se označuje jako elektrická práce.

Zařízení  přeměňující elektrickou energii na jiné druhy energie se nazývají spotřebiče. Ke spotřebičům patří např. žárovky, elektromotory a pod. Elektrická energie se dá bez velkých ztrát převádět na jiné druhy energie.

Zdroje
  • TKOTZ, Klaus et al. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vyd. Praha: Europa – Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-13-3.

Obrázky

  • Obr. 1: TKOTZ, Klaus et al. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vyd. Praha: Europa – Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-13-3.