Typy chování

Chování zvířat je řízeno a regulováno řadou mechanizmů, z nichž některé jsou vrozené (např. nepodmíněné reflexy a instinkty) a některé získané různými formami učení. Tyto formy učení zpravidla vyžadují vrozené predispozice k jejich osvojení. Některé získané vzorce chování jsou osvojeny již v rané ontogenezi, jiné mohou být naučeny kdykoliv v průběhu života jedince.

Základní pojmy
Ontogeneze  = individuální vývoj jedince od zárodečného vývoje do zániku.