Pracovní třídy zesilovačů

Pracovní třídy zesilovačů

Všechny zesilovače se dělí do tříd, které charakterizují jejich pracovní vlastnosti nebo princip, na kterém zesilovač funguje při konkrétním nastavení pracovního bodu.

  • V podstatě jde o to, do jaké míry bude tranzistor v klidovém stavu (bez buzení) otevřen, případně uzavřen.

  • Pracovní bod se týká převodní charakteristiky tranzistoru, po které se pracovní bod s časem pohybuje v závislosti na okamžité úrovni a polaritě vstupního signálu.

  • Zidealizovaná přímka vyjadřuje vztah dvou veličin: kolektorového proudu IC a proudu báze IB.

obrazek

Obr. 1: Časové průběhy signálů pro třídy A, B, C

Zdroje

Obrázky

  • Obr. 1: Autor neznámý. Časové průběhy signálů pro třídy A, B, C [online]. [cit. 25.8.2014]. Dostupný na WWW: http://www.ackoo.estranky.cz/clanky/tridy-zesilovacu.html