Měření na osciloskopu

Měření osciloskopem

Osciloskopické měření elektrických veličin

 • Pracovní sešit pro osciloskopické měření elektrických veličin - ELM-2-8.pdf

Měření VA charakteristik osciloskopem

 • Pracovní sešit pro měření VA charakteristik osciloskopem - ELM-2-9.pdf

Měření na rezonančních obvodech

 • Pracovní sešit pro měření na rezonančních obvodech - ELM-2-10.pdf

Měření přechodových dějů

 • Rozbor měření přechodových dějů na cívce relé a měření zpoždění reakce kontaktů - ELM-3-4-1.pdf

 • Kontrolní test k měření přechodových dějů na cívce relé a měření zpoždění reakce kontaktů - ELM-3-4-2.pdf

 • Pracovní sešit pro měření přechodových dějů na cívce relé a měření zpoždění reakce kontaktů - 1. část - ELM-3-4-3.pdf

 • Pracovní sešit pro měření přechodových dějů na cívce relé a měření zpoždění reakce kontaktů - 2. část - ELM-3-4-4.pdf

Měření magnetických veličin

 • Rozbor základních magnetických veličin a jejich měření - ELM-3-9-1.pdf
 • Kontrolní test k měření základních magnetických veličin - ELM-3-9-2.pdf
 • Pracovní sešit pro měření magnetických veličin - 1. část - ELM-3-9-3.pdf
 • Pracovní sešit pro měření magnetických veličin - 2. část - ELM-3-9-4.pdf

Měření přenosových vlastností dvojbranu

 • Rozbor přenosových vlastností dvojbranu a jejich měření - ELM-3-12-1.pdf
 • Kontrolní test k měření přenosových vlastností dvojbranu - ELM-3-12-2.pdf
 • Pracovní sešit pro měření přenosových vlastností dvojbranu - 1. část - ELM-3-12-3.pdf
 • Pracovní sešit pro měření přenosových vlastností dvojbranu - 2. část -  ELM-3-12-4.pdf

Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače

 • Rozbor funkce nízkofrekvenčního koncového zesilovače - ELM-3-13-1.pdf
 • Rozbor zásad pro měření v nízkofrekvenční technice - ELM-3-13-2.pdf
 • Rozbor měření základních parametrů nízkofrekvenčního koncového zesilovače - 1. část - ELM-3-13-3.pdf

 • Rozbor měření základních parametrů nízkofrekvenčního koncového zesilovače - 2. část - ELM-3-13-4.pdf

 • Pracovní sešit pro měření parametrů nízkofrekvenčního koncového zesilovače - 1. část - ELM-3-13-5.pdf

 • Pracovní sešit pro měření parametrů nízkofrekvenčního koncového zesilovače - 2. část - ELM-3-13-6.pdf

Měření obvodů s operačními zesilovači

 • Rozbor funkce základních obvodů s operačními zesilovači - ELM-3-14-1.pdf
 • Kontrolní test k měření obvodů s operačními zesilovači - ELM-3-14-2.pdf
 • Pracovní sešit pro měření obvodů s operačními zesilovači - 1. část - ELM-3-14-3.pdf
 • Pracovní sešit pro měření obvodů s operačními zesilovači - 2. část - ELM-3-14-4.pdf