Lepidla

Lepidla

 

                                                                                     Obr. 1: Úvod

 

Lepidla jsou materiály v kapalné, pastovité nebo pevné formě, které vytváří nerozebíratelné spojení dvou a více dílců pomocí přilnavosti lepidla k materiálu a vnitřní soudržnosti lepidla.

 

Teorie lepení

Požadavky na lepidla

Způsoby vytvrzování lepidel

Činitelé lepení 

 

Rozdělení lepidel:

 • Přírodní lepidla:

Obr. 2: Schéma 

 

Organická lepidla rostlinného původu

 

Obr. 3: Pektiny

 

 • škroby

 • pryskyřice

 • rostlinné gumy

 • pektiny

 • klovatina

 • přírodní kaučuk

 • deriváty

 

Organická lepidla živočišného původu

 

obrazek

Obr. 4: Klihová lepidla

 

 • glutinový (kostní) klíh

 • kaseinový klíh

 • albuminový klíh

 • kožní klíh

 • rybí klíh

 

Anorganická lepidla - minerální

obrazek

Obr. 5: Vodní sklo

 

 • vodní sklo

 • sádra

 • cement

 

Syntetická lepidla - termoplastická

Obr. 6: Schéma II. 

 • polyvinylacetátová lepidla PVAC

Obr. 7: PVAC

 • tavná lepidla

Obr. 7: Tavná lepidla

 • kaučuková lepidla

Obr. 9: Chemoprén

 • polyakrylátová lepidla

 

Syntetická lepidla - reaktoplastická - polyadiční

 

 • polyuretanová lepidla

Obr. 10: Polyesterová lepidla

 • polyesterová lepidla

 

Obr. 11: Polyuretanová lepidla

 • epoxidová lepidla

Obr. 12: Epoxid

 

 Syntetická lepidla - reaktoplastická - polykondenzační

 

Obr. 13: Močovinoformaldehyd

 • močovinoformaldehydová lepidla

 • fenolformaldehydová lepidla

 • melaminoformaldehydová

 • fenolresorcinoformaldehydová

 

Způsoby nanášení lepidel

Ručně

 • válečkem

obrazek

Obr. 14: Ruční váleček

 • štětcem

Obr. 15: Štětec

 

 

 • zubovou stěrkou

 • rozprašovačem

Strojně

 • dvouválcová nanášečka

 

obrazek

Obr. 16: Válcová nanášečka

 

 

 • čtyřválcová nanášečka

 • disková nanášečka

 • polévání

 • trysková nanášečka

 • extruzní způsob nanášení

 

Zkoušení a skladování lepidel

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při používání lepidel

 

 

Zdroje
 • ISS-CHEB.CZ, Iss-Cheb.cz. Pomocné materiály [online]. [cit. 29.3.2014]. Dostupný na WWW: http://www.iss-cheb.cz/images/housle/materialy.pdf
 • KŘUPALOVÁ, Zdeňka. Nauka o materiálech: pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. 3., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 1999. ISBN 978-80-86817-25-5. s. 188 – 199.

Obrázky

 • Obr. 1: Úvod, NEUVEDEN, Neuveden. Chatař - chalupář [online]. [cit. 27.10.2014]. Dostupný na WWW: http://www.chatar-chalupar.cz/wp-content/uploads/2013/12/lepidla-1.jpg
 • Obr. 2: Schéma, vytvořeno autorem
 • Obr. 3: Pektiny, TOP POTRAVINY, Top Potraviny. 17421.jpg [online]. [cit. 29.3.2014]. Dostupný na WWW: http://www.toppotraviny.cz/data/USR_001_BOSFOOD_001/17421.jpg
 • Obr. 4: Klihová lepidla, WIKIMEDIA, Wikimedia. Knochenleim [online]. [cit. 29.3.2014]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Klihhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Knochenleim_Granulat.jpg
 • Obr. 5: Vodní sklo, CHYTRÉ BYDLENÍ, Chytré-Bydlení. vodní sklo_1600x900ms.jpg [online]. [cit. 29.3.2014]. Dostupný na WWW: http://www.chytre-bydleni.cz/w/chytrebydleni/cache/vodni-sklo_1600x900ms.jpg
 • Obr. 6: Schéma II., vytvořeno autorem
 • Obr. 7: PVACDEN BRAVEN, Den Braven. duvilax-lx-50-lepidlo-na-dřevo [online]. [cit. 29.3.2014]. Dostupný na WWW: http://www.denbraven.cz/dokument-produkt/208/duvilax-ls-50-lepidlo-na-drevo-d2-5kg.jpg
 • Obr. 8:  Tavná lepidla, METRUM.CZ, Metrum.cz. ESH72...o.jpg(885x664) [online]. [cit. 29.3.2014]. Dostupný na WWW: http://www.metrum.cz/static/foto_zbozi/7/0/8/5/ESH72.._.o.jpg
 • Obr. 9: Chemopren- ZBOŽÍ.ARKOV.CZ, Zboží.arkov.cz. 6970_chemopren.jpg [online]. [cit. 29.3.2014]. Dostupný na WWW: http://zbozi.arkov.cz/pictures/wm/6970/6970_chemopren.jpg
 • Obr. 10: Polyesterová lepidla, SINCOLOR.CZ, Sincolor.cz. polyester_mtb.jpg [online]. [cit. 29.3.2014]. Dostupný na WWW: http://www.sincolor.cz/out/pictures/z1/polyester_mtb.jpg
 • Obr. 11: Polyuretanová lepidla, SOUDAL.CZ, Soudal.cz. force-download/531 [online]. [cit. 29.3.2014]. Dostupný na WWW: http://www.soudal.cz/force_download/531
 • Obr. 12: Epoxid, SINCOLOR.CZ, Sincolor.cz. gluepox_rapid_f.jpg%20- [online]. [cit. 29.3.2014]. Dostupný na WWW: http://www.sincolor.cz/out/pictures/z1/gluepox_rapid_f.jpg%20-
 • Obr. 13: Močovinoformaldehyd, PONAL.CZ, Ponal.cz. ponal-fu400.jpg [online]. [cit. 29.3.2014]. Dostupný na WWW: http://www.ponal.cz/images/products/ponal-fu-400.jpg
 • Obr. 14: Ruční váleček, VIRUTEX.CZ, Virutex.cz. 278.jpg [online]. [cit. 29.3.2014]. Dostupný na WWW: http://www.virutex.cz/image/mode-2/278.jpg
 • Obr. 15: Štětec, DROGERIE-PPV.CZ, Drogerie-Ppv.cz. 601495.jpg [online]. [cit. 29.3.2014]. Dostupný na            WWW: http://www.virutex.cz/pic_zbozi/601495.jpg
 • Obr. 16: Válcová nanášečka, TEKMA.CZ, Tekma.cz. Bez_nazvu3.jpg [online]. [cit. 29.3.2014]. Dostupný na WWW:http://www.tekma.cz/materials/files/dalsiestroje/nanasackylepidla/Bez_nazvu3.jpg
Přílohy
LEPIDLA příloha.doc Stáhnout
Video
This div will be replaced by the JW Player.

Vhodné i pro žáky ZŠ

Odkaz

Výroba lepidel

http://www.youtube.com/watch?v=qaB-6y83SME

 

Válcová nanášečka

http://www.youtube.com/watch?v=95YIa2gKIOw

 

Sdružený nástřik lepidla

http://www.youtube.com/watch?v=bWkgcbDQvoE

Obrázek

Držitelem ochranné známky je firma SOUDAL

Obrázek

Držitelem ochranné známky je firma Henkel, s.r.o.

Obrázek

Držitelem ochranné známky je firma Kleiberit, s.r.o.

Obrázek

Držitelem ochranné známky je firma Lear, a.s.

Obrázek

Držitelem ochranné známky je firma Henkel, s.r.o.

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Vhodné i pro žáky ZŠ

Obrázek

Držitelem ochranné známky je firma Knauf, s.r.o.

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Vhodné i pro žáky ZŠ

Obrázek

Držitelem ochranné známky je firma Mapei, s.r.o.

Historie

Historie lepidel 

Spojování pomocí lepidel se využívá v nejrůznějších oborech lidské činnosti velmi dlouho. Klížení dřevěných materiálů se používalo již ve starověkém Egyptě nebo Římě. Počátek průmyslové výroby lepidel se datuje od počátku 17. století. Hlavně v Anglii a Holandsku se vyráběla lepidla na přírodní bázi - živočišná a rostlinná pro rozvíjející se nábytkářskou a papírenskou výrobu. Velká změna v oblasti výroby lepidel nastala před druhou světovou válkou, kdy se ve velké míře začal rozvíjet průmysl s výrobou plastických hmot. Jejich základem byly syntetické pryskyřice, které měly daleko lepší účinky i vlastnosti než do té doby pouze používaná přírodní lepidla. Syntetická lepidla také umožnila vznik zcela nových odvětví, převážně výrobu konstrukčních desek, jako jsou např. aglomerované materiály. Vývoj lepidel avšak nadále pokračuje, jelikož rostou neustále nároky na jejich vlastnosti, jako je trvanlivost, voděodolnost, nezávadnost, nízká cena, snížení množství škodlivých látek atd. 

Zajímavost

Lepicí fólie

tvoří samostatnou skupinu syntetických lepidel k lepení dřeva. Je to papír impregnovaný lepidlem a proti kapalným lepidlům má řadu výhod:

 • rovnoměrný nános,
 • neprosakuje dýhou, nezvlhčuje spoj,
 • jednoduchá příprava souborů,
 • delší skladovatelnost a životnost.

Vyrábějí se na horizontálních impregnačních strojích. Papír prochází pryskyřicí, po namočení přebytek válce vytlačí, následuje sušení – 120 °C, přičemž se odpaří rozpouštědlo. Potom se papír navíjí do role nebo se stříhá na formáty. Proti vlhku se chrání obalem. Lepicí fólie se dají rozdělit do těchto skupin:

 1. PF fólie – sulfátové papíry impregnované fenolovou pryskyřicí. Zpracovává se při teplotě 135 – 160 °C, tlakem dle druhu materiálu. Používá se na výrobu leteckých překližek, lodních překližek a vrstveného dřeva.
 2. UF fólie – papír + močovinoformaldehydová pryskyřice s tvrdidlem málo účinným při běžné teplotě. Zpracovává se při teplotě 90 – 100 °C. Vlastnosti podobné jako PF fólie, používají se při dýhování nebo u tvarových překližek.
 3. MF fólie - papír + melaminoformaldehydová pryskyřice. Velmi dobré vlastnosti, vysoká cena, používá se k lepení krycích materiálů pro konstrukční desky.

 

Pracovní list

Lepidla

 1. Co jsou to lepidla a lepení:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Vyjmenujte přírodní lepidla:

a)živočišného původu

I………………………………..                   II……………………………….                   III………………………………………..

 

      b)  rostlinného původu

 

I………………………………                     II………………………………                    III…………………………………………

 

IV……………………………                      V……………………………….                  VI…………………………………………

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Vysvětlete pojmy:

a)Adheze……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b)Koheze……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Nakreslete, kde jednotlivé síly adhezní a kohezní působí:
Obrázek

Držitelem ochranné známky je firma Cartell

Obrázek

Držitelem ochranné známky je firma Loctite, a.s.

Obrázek

Držitelem ochranné známky je firma Den Braven, s.r.o.

Obrázek

Držitelem ochranné známky je firma Henkel, s.r.o.

Obrázek

Držitelem ochranné známky je firma ALLTACK, s.r.o.

Obrázek

Držitelem ochranné známky je firma Druchema

Obrázek

Držitelem ochranné známky je firma Simson

Testy